Connects / Jungia

Connects - tai verslinių ryšių kūrimas, jų palaikymas ir puoselėjimas. Užmegzti verslinius kontaktus per dideli atstumą nėra paprasta. Kartais trūksta tam tiesiog laiko, lėšų ar atsiranda komunikacijos apribojimų kaip kalbos barjeras. Connects tikslas yra padėti gamintojams realizuoti savo produkciją Vokietijos, Austrijos ir Šveicarijos rinkose. Mes dalinamės savo patirtimi, kontaktais ir marketingo žiniomis sukauptomis dirbant  šiose šalyse. Mes kuriam ir vykdom strategijas skirtas greitai ir tiesiogiai pasiekti jūsų norimą klientų segmentą, sėkmingai realizuoti savo produkciją ir įsitvirtinti vakarų Europos rinkoje.  

Tiesiausiu keliu į Tikslą!

  • Vykdom rinkos tyrimus;
  • kuriam marketingo strategijas ir priemones;
  • tarpininkaujam ir padedam užmegzti naujus kontaktus;
  • lydim įmones parodų ir pristatymų metu už Lietuvos ribų;
  • dalyvaujam vykdant verslinius sandorius;
  • teikiam vertimo paslaugas (Vokiečių ir anglų kalbomis);
  • esam atviri jūsų poreikiams....